Salut, te poți autentifica sau îți poți crea un cont nou.
|

Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimţământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plată către urmatorii destinatari: Bancile implicate în plăţile online, Organismele Internaţionale de Carduri şi Furnizori de servicii/produse, respectiv conform Legii, catre instituţiile abilitate.

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/200, clienţii noştrii au următoarele drepturi:

1)  Dreptul la informare (art.12)

2)  Dreptul la acces la date (art.13) - dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.

3)  Dreptul la intervenţie (art.14) - dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă şi în mod gratuit, urmatoarele:

    a)  rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale;

    b)  transformarea datelor personale nelegale în date anonime;

    c)  notificarea terţilor cu privire la operatiunile prevazute la lit. a) si b).

4)  Dreptul la opozitie (art.15) - dreptul de a se opune, în mod gratuitsiprintr-o cererescrisa, din motive întemeiatesilegitime legate de situatiasaparticulara, cadatele care o vizeazasafacaobiectuluneiprelucrari.

5)  Dreptul de a se adresajustitiei (art.18) - dreptul de a se adresajustitieipentruaparareadrepturilorgarantate de legesi care au fostîncalcate.

6)  Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).

Payments powered by

e-tutungerie.ro este 100% securizat de
Comodo SSL Certificate



e-tutungerie.ro © 2020